Steiger aan de Aelbrechtskade

€8.650 Per jaar

Beschikbaar voor verhuur: een ruime aanlegsteiger in de Delfshavense Schie ter hoogte van de Aelbrechtskade. Een geschikte locatie voor het verzorgen van rondvaarten op onder andere de Schie en de Rotte langs verschillende bezienswaardigheden in de stad of door de natuur.

 

Aangeboden sinds 02 februari 2024

Omschrijving


Minimale eisen (Knock-Out)

Voldoet het aan het bestemmingsplan* Ja / Nee
Accepteert het voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring* Ja / Nee
Stelt geen nadere voorwaarden* Ja / Nee
Inschrijver dient in het bezit te zijn van de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning. In het geval van een bedrijf een Nederlandse KvK inschrijving* Ja / Nee
Inschrijver gaat akkoord met de bevoegdheid van de gemeente Rotterdam om een Bibob-toets uit te voeren* Ja / Nee
Inschrijver gaat akkoord met een tijdelijke verhuring van de steiger voor een periode van maximaal drie jaar * Ja / Nee
Vaartuig past bij het karakter van de vaarweg Schie, Rotte en Boezem Ja / Nee

 

* Wanneer u niet voldoet aan de eisen, mag u niet te reageren. Uw aanvraag wordt niet in behandeling genomen.

 

Selectiecriteria

Inschrijver draagt bij aan de promotie van het natuurlijk en cultureel erfgoed van Rotterdam* 60 punten
Inschrijver draagt aantoonbaar bij aan één of meer collegedoelstellingen ** 40 punten

 

 

 

 

* Aanvrager dient bewijsmateriaal te overleggen en dit meetbaar te maken. Onder promotie wordt verstaan het bevorderen van kennis met betrekking tot het natuurlijk en cultureel erfgoed van de gemeente Rotterdam.

** De collegedoelstellingen kunt u terugvinden op: Collegetargets 2022-2026 | Begroting Rotterdam 2023

 

Inschrijving

Bij interesse kunt u ons een mail sturen. Stuur in uw onderwerp: Aelbrechtskade 0.

Uw uitwerking van de selectiecriteria mag maximaal 2 pagina's (A4 formaat) omvatten en dient in een duidelijk lettertype opgesteld te zijn en kunt u als bijlage toevoegen aan de mail. Geef in uw uitwerking weer welk plan u heeft en probeer de selectiecriteria meetbaar te maken. Dat laatste kunt u doen door onder andere concreet voorbeelden te benoemen inclusief data, betrokken personen enz.

 

Beoordeling van uw reactie

De gemeente zal uw gemotiveerde reactie beoordelen. Het beoordelingsteam bestaat uit drie deskundigen werkzaam in verschillende functies bij de gemeente Rotterdam.

De beoordelingsrichtlijn kunt u vinden op de pagina:

Over ons | Gemeentelijk vastgoed 010

De volgende drie situaties kunnen zich dan voordoen:

  1. U voldoet aan de minimale eisen en u heeft de hoogste score. De gemeente Rotterdam beoordeelt u als meest geschikte potentiële huurder. De gemeente kan dan de stukken opvragen waaruit u kan aantonen dat u voldoet aan de minimale eisen. Deze stukken dient u binnen 5 werkdagen op verzoek van de gemeente toe te sturen.
  2. U voldoet aan de gestelde criteria en heeft naast (een) andere inschrijver(s) een gelijke hoogste score behaald. In dat geval zal de kandidaat huurder worden bepaald door middel van een loting in aanwezigheid van de kandidaten.
  3. U voldoet niet aan de gestelde criteria of heeft niet de hoogste score. U maakt dan geen aanspraak op huur van de ruimte en de gemeente zal u hierover informeren. Voor deze deelnemers bestaat de mogelijkheid om in rechte op te komen tegen dit bericht van afwijzing, uitsluitend door het aanhangig maken van een procedure in kort geding bij de Voorzieningenrechter in Rotterdam. De termijn hiervoor is gesteld op 21 kalenderdagen na de verzenddatum van het bericht van afwijzing. Deze termijn is een vervaltermijn, waarna de deelnemers niet meer in rechte kunnen opkomen tegen de afwijzing.

 

Er meldt zich geen gegadigde binnen de gestelde termijn

Indien zich gedurende de hierboven gestelde reactietermijn van 21 kalenderdagen geen gegadigden melden, blijft deze openbare selectie open en is de gemeente Rotterdam gerechtigd een huurovereenkomst aan te gaan met de eerste gegadigde die zich meldt, mits deze partij voldoet aan de minimale eisen.

 

Kenmerken


Overdracht

Beschikbaar per
Aangeboden sinds

Bouw

Hoofdfunctie
Perceel water / Ligplaats

Oppervlakte

Oppervlakte
80 m²

Locatie


Aelbrechtskade 3022 HK Rotterdam

Foto's