Over ons

De gemeente Rotterdam bezit veel vastgoed. Denk aan scholen, gebouwen voor culturele organisaties, welzijnsorganisaties en sportaccommodaties. Als deze gebouwen en plekken zijn verspreid over heel de stad. Met dit vastgoed maakt de gemeente mogelijk dat allerlei sociale, culturele en economische voorzieningen zich in de stad vestigen. Daarnaast gebruikt de gemeente haar vastgoed om invloed te hebben op de verdere ontwikkeling van de stad.

 

Op deze website biedt de gemeente alleen het vastgoed aan dat nu geen maatschappelijk of beleidsmatig doel heeft. De gemeente wil dit vastgoed verkopen. Totdat het vastgoed verkocht is, verhuurt de gemeente het. Deze verhuur is tijdelijk.

 

Aanbod

We zetten dit tijdelijk aanbod op deze website. Bewoners en organisaties kunnen zich dan inschrijven. We gebruiken objectieve, controleerbare en redelijke regels om 1 huurder te kiezen.

De gemeente volgt hiermee de uitspraak van de Hoge Raad in het Didam-arrest van 26 november 2021.

 

 

Stappenplan verhuur

Voor een leegstaand pand of stuk grond is er bij verhuur het volgende stappenplan:

  • Publicatie van het vastgoed op deze website door een openbare inschrijving;
  • Inschrijving door gegadigden;
  • De voorlopige gunning door de selectiecommissie. Die kiest voor de inschrijver met de hoogste score (zie de beoordelingsrichtlijn hieronder voor meer informatie);
  • De andere inschrijvers krijgen hiervan bericht;
  • De gemeente sluit een huurovereenkomst met de inschrijver als die aan alle voorwaarden voldoet.

 

Beoordelingsrichtlijn

 

 

Uitmuntend

De informatie die de inschrijver geeft is compleet. De informatie past perfect bij de voorwaarden die in de openbare inschrijving staan.  

De kwaliteit van de informatie is uitmuntend. De informatie is precies wat de gemeente ervan verwacht. De informatie is betrouwbaar, transparant en volledig en de inschrijver geeft op plekken waar dat nodig is goede extra uitleg. De inschrijver laat overtuigend zien dat hij de uitvraag goed begrijpt en alle doelen kan waarmaken.

 

Score: 100%

 

Goed

De informatie die inschrijver geeft is compleet en past goed bij de voorwaarden die in de openbare inschrijving staan. 

 

De kwaliteit van de informatie is goed. De informatie is wat de gemeente ervan verwacht. De informatie is betrouwbaar, transparant en volledig. De inschrijver laat zien dat hij de uitvraag goed begrijpt en doelen (grotendeels) kan waarmaken.

 

Score: 75%

 

Ruim voldoende

De hoeveelheid informatie die de inschrijver geeft is ruim voldoende. De informatie past ook ruim voldoende bij de voorwaarden die in de openbare inschrijving staan.  De kwaliteit van de informatie is ruim voldoende. De informatie voldoet (deels) aan wat de gemeente ervan verwacht.  De informatie is betrouwbaar, transparant en wordt volledig gevonden. De inschrijver laat zien dat hij de uitvraag goed begrijpt en de doelen (deels) kan waarmaken.

 

Score: 50%

 

Voldoende

De hoeveelheid informatie die de inschrijver geeft is voldoende. De informatie past ook voldoende bij de voorwaarden die in de openbare inschrijving staan. De kwaliteit van de informatie is voldoende. De informatie voldoet deels aan wat de gemeente ervan verwacht. De informatie is onvolledig.  De inschrijver laat zien dat hij de opgave deels begrijpt en de doelen deels kan waarmaken.

 

Score: 25%

 

Onvoldoende/slecht

De informatie die de inschrijver geeft is incompleet. Ook past de informatie onvoldoende bij de voorwaarden de in de openbare inschrijving staan. De kwaliteit van de informatie is ook onvoldoende. De informatie voldoet niet of onvoldoende aan de verwachtingen van de gemeente. Er ontbreekt informatie en de informatie die wel wordt gegeven past niet (goed) bij wat de gemeente vraagt. De inschrijver begrijpt de opgave onvoldoende en kan de doelen onvoldoende waarmaken.

 

Score: 0%