De HER - Bovendijk 191 te Rotterdam

€90 Vanaf €90 per m² per jaar ex btw

Aan de Bovendijk in Rotterdam wordt een uniek project gerealiseerd: een combinatie van een milieupark en een circulair centrum: De HER. Dit project wordt begin 2025 in gebruik genomen.

 

De HER (voorheen Upcycle Mall) wordt een plek waar Rotterdammers jong en oud kunnen zien, ervaren en leren wat circulariteit is. Iedereen is welkom. In de HER laten we bezoekers zien hoe spullen langer gebruikt kunnen worden. En dat er nieuwe spullen gemaakt kunnen worden van materialen die bij de milieuparken ingeleverd worden. 

 

De HER wordt ook een plek waar circulaire ondernemers zich kunnen vestigen en waar (startende) circulaire makers zich ontwikkelen. De HER wordt circa 2.000 m² groot waarvan circa 1.300 m² verhuurd zal worden aan circulaire ondernemers en bedrijven met circulaire ambities.  Zo creëert de gemeente aan de Bovendijk een kleinschalig circulair bedrijfsverzamelgebouw met een publieke en educatieve functie voor de Rotterdammers. 

 

De HER draagt bij aan de Rotterdamse circulaire ambities zoals het langer gebruiken van producten en het hergebruiken en upcyclen (nieuwe waardevolle(re) producten maken van ‘afval’) van producten waardoor er minder afval ontstaat.  De HER draagt ook bij aan de ambitie van de gemeente om circulariteit een concrete tastbare toepassing te geven en om circulariteit dicht bij de Rotterdammer te brengen. 

 

De huurders van bedrijfsruimtes in De HER kunnen op verschillende manieren bijdragen aan de realisatie van deze circulaire ambities. Door bij te dragen aan de reductie van de milieu-impact van afval door gebruik te maken van spullen die anders als grof huishoudelijk afval zou worden afgevoerd; door actief het circulaire gedachtengoed aan bezoekers uit te dragen;  door het bieden van opleidings- of stageplaatsen waardoor (jonge) Rotterdammers circulaire skills kunnen leren, waarmee  een nieuwe generatie circulaire makers wordt gecreëerd of door met hun circulaire bedrijfsactiviteiten nieuwe vormen van werkgelegenheid en sociale werkplekken te creëren.

 

De HER is een innovatief concept met een community waar alle toekomstige huurders samen met andere gebruikers en betrokkenen zoals educatieve organisaties onderdeel van zullen uitmaken. De gemeente heeft als doel een bloeiende circulaire community te realiseren in De HER met volop kansen voor onderlinge samenwerking. Daarom heeft De HER ook een aantal gemeenschappelijke voorzieningen zoals een houtwerkplaats, kantine, vergaderruimte en een publieksruimte. Een community manager van de gemeente zal een belangrijke spil gaan vormen binnen de community door verbindingen te leggen en circulaire initiatieven die bijdrage aan de community en de doelen van De HER te faciliteren. Een bloeiende gemeenschap valt of staat natuurlijk ook met huurders die een meerwaarde zien in een actieve community en zelf daarin een actieve rol willen vervullen. 

 

De HER | Rotterdam Circulair

 

Voor het verhuurproces zijn een vijftal leidraden opgesteld. Deze zijn in de dataroom van BRiQ Real Estate beschikbaar. Onderstaand is de planning voor de openbare procedure opgenomen. 

                                                  

Publicatie openbare procedure                               

- Maandag 6 mei

 

Informatiebijeenkomst                                            

- Dinsdag 14 mei om 13:00 uur (aanmelden verplicht via deher@briq.nl).

 

Locatiebezoek                                                         

- Woensdag 15 mei tussen 13:00 uur en 16:00 uur (aanmelden verplicht via deher@briq.nl).

 

Grondstoffensafari                                                  

- Woensdag 15 mei en donderdag 16 mei tussen 9:00 en 10:00 uur (aanmelden verplicht via de-her@rotterdam.nl).

 

Gelegenheid om schriftelijk vragen (vragenronde)  

- Dinsdag 21 mei voor 10:00 uur

 

Beantwoording vragenronde                                   

- Maandag 3 juni

 

Ontvangst Inschrijvingen                                         

- Maandag 1 juli voor 10:00 uur

 

Voornemen tot gunnen                                           

- Maandag 29 juli

 

Definitieve gunning                                                

- 10 dagen na voornemen tot gunning

 

De Gemeente behoudt zich nadrukkelijk het recht voor de aangegeven planning aan te passen. Inschrijvers worden hierover tijdig geïnformeerd. 

 

Omschrijving


De HER is een innovatief concept met een community waar alle toekomstige huurders samen met andere gebruikers en betrokkenen zoals educatieve organisaties onderdeel van zullen uitmaken. De gemeente heeft als doel een bloeiende circulaire community te realiseren in De HER met volop kansen voor onderlinge samenwerking.

 

De HER wordt circa 2.000 m² groot waarvan circa 1.300 m² verhuurd zal worden aan circulaire ondernemers en bedrijven met circulaire ambities.  Zo creëert de gemeente aan de Bovendijk een kleinschalig circulair bedrijfsverzamelgebouw met een publieke en educatieve functie voor de Rotterdammers. Voor verhuur zijn diverse metrages beschikbaar vanaf 16 m² v.v.o zowel voor winkel, horeca, bedrijven en kantoorruimte. 

Kenmerken


Overdracht

Beschikbaar per
Aangeboden sinds

Bouw

Hoofdfunctie
Bedrijfsruimte / Bedrijfspand
Bouwjaar
2024

Oppervlakte

Oppervlakte
1.300 m²

Locatie


Bovendijk 191 (voorheen Soesterbergstraat 0) 3045 PD Rotterdam

Foto's


Contact