Benedenrijweg bij 395

€1.725 Per jaar

Dit mooi gelegen perceel is geschikt voor mensen die "groene vingers" hebben. Heeft u altijd al zo'n perceel willen hebben? Dan is dit uw kans!

 

De bestemming is: Tuin

Voor meer informatie: Regels op de kaart - Omgevingsloket (overheid.nl)

 

Aangeboden sinds 02 april 2024

Open tot 02 mei 2024

Omschrijving


Minimale eisen (Knock-Out)

Voldoet het aan het bestemmingsplan* Ja / Nee
Accepteert de bestuurlijke goedkeuring* Ja / Nee
Stelt geen nadere voorwaarden* Ja / Nee
Inschrijver dient in het bezit te zijn van de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning. In het geval van een bedrijf een Nederlandse KvK inschrijving* Ja / Nee
Inschrijver heeft geen bekende geschiedenis van wanbetaling/huurontzegging* Ja / Nee
Inschrijver gaat akkoord met de tijdelijkheid (jaar contract, daarna maandelijks opzegbaar) van de verhuring* Ja / Nee

* Wanneer u niet voldoet aan de eisen, mag u niet te reageren. Uw aanvraag wordt niet in behandeling genomen.

 

Selectiecriteria

Inschrijver draagt aantoonbaar bij aan een duurzame stad** 25 punten
Inschrijver dient een aantoonbare wijk- of buurtfunctie***      25 punten
Inschrijver draagt aantoonbaar bij aan de collegedoelstellingen **** 50 punten

 

 

 

 

 

** Aanvrager dient bewijsmateriaal te overleggen en dit meetbaar te maken. Duurzaamheid wordt vaak omschreven aan de hand van de drie P's: People, Planet en Profit. Het gaat er bij duurzaamheid om dat deze drie (mens, milieu en economie) met elkaar in evenwicht zijn. Op die manier zorgen we dat de aarde niet uitgeput raakt en dat deze ook op langere termijn leefbaar blijft.

*** Buurtfuncties kunnen variëren, maar ze hebben meestal betrekking op het vervullen van behoeften of diensten voor de lokale bevolking.

**** De collegedoelstellingen kunt u terugvinden op: Collegetargets 2022-2026 | Begroting Rotterdam 2023

 

Inschrijving

Bij interesse kunt u ons een mail sturen. Stuur in uw onderwerp: Benedenrijweg bij 395

Motiveer in uw mail waarom u voldoet aan de selectiecriteria. Uw motivatie mag maximaal 2 pagina's (A4 formaat) omvatten en dient in een duidelijk lettertype opgesteld te zijn. Geef in uw motivatie weer welk plan u heeft en probeer de selectiecriteria meetbaar te maken. Dat laatste kunt u doen door onder andere concreet voorbeelden te benoemen inclusief data, betrokken personen enz.

 

Beoordeling van uw reactie

De gemeente zal uw gemotiveerde reactie beoordelen. Het beoordelingsteam bestaat uit drie deskundigen werkzaam in verschillende functies bij de gemeente Rotterdam.

De beoordelingsrichtlijn kunt u vinden op de pagina:

Over ons | Gemeentelijk vastgoed 010

De volgende drie situaties kunnen zich dan voordoen:

  1. U voldoet aan de gestelde criteria en u heeft de hoogste score. De gemeente Rotterdam beoordeelt u als meest geschikte potentiële huurder. De gemeente kan dan de stukken opvragen waaruit u kan aantonen dat u voldoet aan de gestelde criteria. Deze stukken dient u binnen 5 werkdagen op verzoek van de gemeente toe te sturen. De gemeente zal u uitnodigen voor een verificatiegesprek. Indien het verificatiegesprek positief is zal de gemeente u een huurvoorstel doen. Indien de als eerste geëindigde geïnteresseerde afvalt kan de gemeente besluiten de als tweede geëindigde geïnteresseerde uit te nodigen voor een verificatiegesprek, of de hele procedure opnieuw op te starten.
  2. U voldoet aan de gestelde criteria en heeft naast (een) andere inschrijver(s) een gelijke hoogste score behaald. In dat geval zal de kandidaat huurder worden bepaald door middel van een loting in aanwezigheid van de kandidaten.
  3. U voldoet niet aan de gestelde criteria of heeft niet de hoogste score. U maakt dan geen aanspraak op huur van de ruimte en de gemeente zal u hierover informeren. Voor deze deelnemers bestaat de mogelijkheid om in rechte op te komen tegen dit bericht van afwijzing, uitsluitend door het aanhangig maken van een procedure in kort geding bij de Voorzieningenrechter in Rotterdam. De termijn hiervoor is gesteld op 30 kalenderdagen na de verzenddatum van het bericht van afwijzing. Deze termijn is een vervaltermijn, waarna de deelnemers niet meer in rechte kunnen opkomen tegen de afwijzing.

Er meldt zich geen gegadigde binnen de gestelde termijn

Indien zich gedurende de hierboven gestelde reactietermijn van 30 kalenderdagen geen gegadigden melden, blijft deze openbare selectie open en is de gemeente Rotterdam gerechtigd een huurovereenkomst aan te gaan met de eerste gegadigde die zich meldt.

 

Kenmerken


Overdracht

Beschikbaar per
Aangeboden sinds

Bouw

Hoofdfunctie
Moes/nutstuin

Oppervlakte

Oppervlakte
690 m²

Locatie


Benedenrijweg 395 3077CH Rotterdam

Foto's